Vinterpaus fiberbyggnad

Vinterpaus på fiberutbyggnad


Eftersom det är vinter så är nästan alla arbeten pausade tills det blivit vår och det blivit bättre markförhållanden.

Status just nu


Trots paus under vinterbyggnaden pågår förberedelse för våren och sommaren. Förhoppning är att leverera de första anslutningarna under hösten 2018. Därtill kan nämnas:
  • IP-only väntar på flera tillstånd från Trafikverket och Länsstyrelsen för att kunna komma vidare i vissa delar i Flen. Just nu är det extremt långa handläggningstider i hela Sverige från Trafikverket, vilket är ett problem för utbyggnadstakten.
  • IP-only har städat bort förbrukningsmaterial där det går.

Mer information


IP-Onlys webbsida kan du läsa mer.


Foto: Pixabay