IP Onlys tidsplan

Tidsplan fiber 2019


IP-onlys tidsplan är att fiberbyggnationen ska vara klar under 2019. Kommunens mål från början var under 2020.

Svårigheter med markavtal och tillstånd


På grund av svårigheterna med att veta när markavtal blir påskrivna och när tillstånd beviljas så är det svårt att sätta en tidsplan eftersom många tar en planerad tidsplan som ett löfte.
Ibland tar även grävning mycket längre tid än tänkt på grund av markförhållanden. Av den anledning finns just nu ingen beslutad tidsplan för just Dunker- och Stålboga-området.

Fortsatt arbete


Byggnationen pågår och det byggs nu områdesvis. Varje område delas in i sektorer. När en sektor är klar och hushållen har fått sina anslutningar så fortsätter arbetet i nästa sektor. När alla sektorer är klara i ett område så börjar arbetet i nästa område.

Frågor


För frågor, besök gärna
IP-onlys kundportal.