1800-talets utvandring | Nyhetsarkiv

1800-talets utvandring

I Emigranternas hus i Göteborg finns en karta med järnvägsnätet från 150 år sedan, och -roligt nog- Stålboga är med!
Läs mer . . .