Ny planering väg 55 | Nyhetsarkiv

Ny planering väg 55

Trafikverket säger att den aktuella vägsträckan på riksväg 55 är en av de mest prioriterade i Sörmland. Trafikverket har nu tillsatt en särskild projektledare som ska leda arbetet med att planera för hur den aktuella vägsträckan ska byggas om.
Läs mer . . .