Kontrollista fritidshus | Nyhetsarkiv

Kontrollista fritidshus

Det rekommenderas att när du kommer till fritidshuset, gör det gärna som en rutin att se över husets ut- och insida för att kartlägga om något behöver åtgärdas efter vinterhalvåret.
Läs mer . . .