Årsmöte Stålboga byalag | Nyhetsarkiv

Årsmöte Stålboga byalag

Ett flertal medlemmar hörsammade kallelsen till årsmötet i Sjödala, Fagersnäs på söndag 21 juli.
Läs mer . . .