Archives for 02 April 2017 | Nyhetsarkiv

Gökotta Eklången

Eklångens byalag bjuder in alla som vill se talgoxar, örnar, gråsparvar, talltitor, fiskgjusar, smilfinkar och andra flygfän – och kanske en och annan varg!
Läs mer . . .

Sund vattenhållning i sjöarna

Det har länge funnits ett engagemang och en oro kring vattenförhållandena i de övre delarna av Råckstaåns avrinningsområde. Oron är sprungen ur de låga vattenstånden i sjöarna Flättsjön, Eklången och Träskaten.
Läs mer . . .