Archives for 03 May 2015 | Nyhetsarkiv

Medlemsavgift 2015

Styrelsen vill passa på att påminna om medlemsavgiften för 2015. Medlemsavgiften är oförändrad - 100 kr per hushåll och betalas in till bankgirokonto 398-1172 i Sörmlands Sparbank.
Läs mer …

Dikningsarbete mellan Högsten och Ärla

Från måndag 4 maj till och med fredag 19 juni kommer dikningsarbete pågå på väg 894, på en 9 kilometer lång sträcka mellan Högsten och Ärla.
Läs mer …

Vi finns på Facebook

Välkommen till vår grupp på Facebook, en grupp för att hålla liv i vårt fantastiska Stålboga. I gruppen kan du ställa frågor, diskutera aktuella angelägenheter, visa vackra bilder.
Läs mer …