Archives for 21 May 2017 | Nyhetsarkiv

Mycket låga grundvattennivåer

Vattenförsörjningen kan bli bekymmersam även i år i Stålboga. Den dåliga nederbörden under den gångna vintern har gjort att grundvattennivåerna är mycket låga på många håll.
Läs mer . . .