Archives for 25 February 2018 | Nyhetsarkiv

Statusuppdate fiberbyggnad

Eftersom det är vinter så är nästan alla arbeten pausade tills det blivit vår och det blivit bättre markförhållanden. En liten statusuppdatering.
Läs mer . . .