Archives for 25 June 2017 | Nyhetsarkiv

Årsmöte 2017

Härmed kallas medlemmar i Stålboga byalag, som erlagt årsavgiften 100 kr, till årsmöte för år 2017. Vänligen notera att om bylaget ska vara en aktiv förening behöves fler som engagerar sig.
Läs mer . . .