Archives for 26 June 2016 | Nyhetsarkiv

Avslag Länsstyrelsen

På ett samrådsmöte i maj förklarade Länsstyrelsen att de på inga villkor kommer att tillåta en fördämningsanläggning. Det enda sättet att komma vidare är att söka vattendom hos och mark- och miljödomstolen. En arbetsgrupp skrev en sammanfattande rapport.
Läs mer …