Archives for 28 June 2015 | Nyhetsarkiv

Eldningsförbud

På grund av det rådande väderläget var det eldningsförbud i Flens och Eskilstuna kommun från 3 - 5 juli. Grillning får endast ske på fasta iordningställda grillplatser (t.ex. betongring med sandbotten) och portabla grillar. OBS! Det är inte tillåtet med engångsgrill.
Läs mer …

Årsmöte 2015

Härmed kallas medlemmar i Stålboga byalag, som erlagt årsavgiften 100 kr, till årsmöte. Årsmötet hålls på f d skolgården vid Nykvarn (samma plats som där midsommarfirandet äger rum). Datum: söndag 28 juni, tid: kl. 11:00.
Läs mer …