Medlemsavgift 2018

Ett nytt år med aktiviteter


Ett nytt verksamhetsår för Stålboga byalag har börjat! En viktig fråga är vad Stålbogabor vill att styrelsen ska göra i år? Kom gärna med tips. Eller kanske vill du vara med och engagera dig? Skicka gärna ett
mail till byalagets ordförande Caspar Almalander.

Medlemsavgift 2018


Styrelsen vill också passa på att påminna om medlemsavgiften för 2018. Medlemsavgiften är oförändrad - 100 kr per hushåll och betalas in till bankgirokonto
398-1172 i Sörmlands Sparbank. För att underlätta för vår kassör: vänligen ange ditt namn och din fastighetsbeteckning. Några av er har redan betalt och kan naturligtvis bortse från denna påminnelse. PS: självklart är vi mycket tacksamma när du stödjer byalaget med ett högre belopp!

Å styrelsens vägnar tack på förhand.
Ingegerd Noro, kassör Stålboga byalag